İptal ve İade İşlemleri

SATIŞ İPTALİ

Müşteri, sözleşme konusu ürünün tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü satın aldığı Termes Zeytin Yağı Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti Firmasına şahsen bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Müşteriye verilen Ürünün paketi ile birlikte, Termes Zeytin Yağı Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti Firmasına iade faturası ya da Faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir veya talebi üzerine yenisi ile değiştirilir.

İPTAL EDİLEMEYECEK HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, müşteri tarafından üründe; zarar görme, yıpratılma, ürün ve ürüne ait parçaların eksik teslim edilmesi,açılmış ya da kullanılmış ürünler, verilen belgelerin (broşür, fatura, garanti belgesi,..) tesliminin yapılamaması durumlarında iptal hakkı kullanılamaz

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

DAVA TAKİBİ

Dava takipleri ve yasal düzenlemeler Termes Zeytin Yağı Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından Termes adına yapılmaktadır. Sitenin güvenliğinden ve doğabilecek sorunlardan sorumludur.